Mieszkanie bez wkładu własnego

Print Friendly, PDF & Email

27 maja 2022 weszła w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym i tym samym rusza rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”. W praktyce najprawdopodobniej pierwsze wnioski będzie można składać dopiero w okolicy września tego roku.

Dzięki programowi osoby posiadające zdolność kredytową, ale nie posiadające wkładu własnego, będą mogły uzyskać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu. Kredyt taki będzie dostępny w bankach, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na ten moment są to m.in. Alior Bank, Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., BPS S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 10 do 20 procent wartości kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 100.000 zł. A ponadto jeśli w czasie spłaty kredytu rodzina kredytobiorcy powiększy się o drugie lub kolejne dziecko, będzie mógł on skorzystać z instytucji spłaty rodzinnej. W praktyce polega to na spłacie części kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I tak w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko wpłata dokonana przez BGK wyniesie 20 tys. zł. W przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko mowa o kwocie 60 tys. zł. Prowizja dla BGK za udzielenie gwarancji wynosi 1 proc. kwoty gwarantowanego wkładu.

Co ważne takim kredytem będzie można sfinansować nieruchomość spełniającą kryterium limitu ceny za metr kwadratowy. Istnieje tu podział ze względu na region i rodzaj rynku: pierwotny i wtórny.

Limity cenowe lokali mieszkalnych lub wkładu własnego w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, do wysokości których może zostać udzielony gwarantowany kredyt mieszkaniowe na dzisiaj przedstawiają się następująco:

 

Lokalizacja Rynek pierwotny Rynek wtórny
Miasto Bydgoszcz 7517,45 zł 6939,18 zł
Gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 6815,55 zł 6291,28 zł
Miasto Toruń 7456,35 zł 6882,78 zł
Gminy sąsiadujące z Toruń 6785,00 zł 6263,08 zł
Pozostałe 6113,64 zł 5543,36 zł

 

Kredytobiorca chcący skorzystać z programu musi spełnić następujące kryteria:

 

  • Posiadać zdolność kredytową oraz środki na pokrycie kosztów związanych z transakcją zakupu.
  • Nie może być właścicielem innego mieszkania. Dotyczy to także innych członków jego gospodarstwa domowego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje lub więcej dzieci.
  • W przypadku gdy członkowie gospodarstwa posiadają już jedno mieszkanie, ale mają minimum 2 dzieci, należy spełniać poniższe kryteria.
   – W przypadku posiadania 2 dzieci mieszkanie wynosi nie więcej niż 50m2.
   – Gdy dzieci jest 3 metraż przy kredycie bez wkładu własnego wynosi maksymalnie 75m2.
   – Przy 4 dzieci mieszkanie powinno być nie większe niż 90m2.
   – W przypadku posiadania 5 i więcej dzieci brak limitu metrażowego.
  • W dniu spłaty osoby korzystające z programu nie mogą być właścicielami innego mieszkania, poza tym, które zakupiły z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Resort rozwoju przekazał informację, że założenia programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będą jeszcze modyfikowane. Bazowe założenia pozostają bez zmian. Zmiany natomiast mają doprowadzić do urealnienia wskaźników pozwalających na uznanie, że dane mieszkanie należy do programu. W praktyce oznacza to, że ma wzrosnąć cena za 1 mkw. mieszkania, którym będzie można sfinansować kredyt gwarantowany.

Jako profesjonalne pośrednictwo nieruchomości w Bydgoszczy śledzimy na bieżąco wszystkie programy  aby pomóc naszym klientom w zakupie swojego wymarzonego mieszkania lub domu.  Zapraszamy do naszego biura,  gdzie nasi pośrednicy oraz doradcy nieruchomości przekażą Państwu więcej informacji.