Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości.

  • Data dodania: 25.01.2023
  • Autor wpisu: BIURO NIERUCHOMOŚCI
PLANUJESZ SPRZEDAĆ LUB WYNAJĄĆ MIESZKANIE? POTRZEBUJESZ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ – TO NOWY OBOWIĄZEK DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Od 28 kwietnia 2023 roku sprzedaż lub wynajem mieszkania będą możliwe wyłącznie za okazaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. To dokument, który informuje o energochłonności budynku i pozwala lepiej poznać koszty, które trzeba ponieść w czasie jego użytkowania. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do dyrektyw uchwalonych przez Unię Europejską i są kolejnym krokiem w drodze do zmniejszenia udziału budynków mieszkalnych w zmianach klimatycznych i zanieczyszczeniu powietrza. Cel, choć szczytny, uderza w kieszenie właścicieli nieruchomości – opłata za uzyskanie świadectwa pozostaje po ich stronie. Przepisy przewidują też grzywny dla osób, które nie spełniły swojego obowiązku. Więcej na temat świadectwa charakterystyki energetycznej przeczytasz w poniższym artykule.ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ – WYJAŚNIAMY TERMIN.

W świadectwie charakterystyki energetycznej (nazywanym też paszportem energetycznym) zawarte są informacje, o jakości energetycznej budynków, innymi słowy – o ich zapotrzebowaniu na energię wykorzystywaną do ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji a także oświetlenia. Świadectwo uzyskuje się na podstawie audytu przeprowadzanego przez firmy uprawnione do wystawienia tego rodzaju dokumentów. Podczas badania audytor sprawdza źródło i ilość energii niezbędnej do ogrzewania budynku, wszystkie instalacje, ustawienie ścian, a także okna i drzwi pod kątem parametrów izolacyjnych. Potrzebuje również informacji o tym, kiedy budynek został oddany do użytku, jaka jest jego kubatura czy technologia, w jakiej został wzniesiony. Wszystko po to, by ustalić wskaźnik EP, czyli ile energii rocznie potrzebuje budynek w przeliczeniu na metr kwadratowy. W świadectwie, które wystawia zawarte są też informacje o średnim współczynniku przenikania ciepła i zapotrzebowaniu budynku na energię końcową. Dane te pozwalają określić, jakie działania należy podjąć w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków, by w rezultacie zmniejszyć koszty ich eksploatacji (zwłaszcza energii elektrycznej).KIEDY ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ JEST OBOWIĄZKOWE?

W Polsce świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązują od 2009 roku. Dotyczyły najpierw budynków komercyjnych, a z czasem także nowo budowanych domów i mieszkań – obecnie projektanci sporządzają je już na etapie projektu nieruchomości, a następnie są dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Jednak 28 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające zmiany w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków w prawie budowlanym. Nowelizacja polega na tym, że świadectwo charakterystyki energetycznej będą musieli posiadać także właściciele i zarządcy starszych domów i mieszkań (oddanych do użytku przed 2009 rokiem) w momencie, gdy zdecydują się na sprzedanie lub wynajem nieruchomości. W przypadku, gdy sprzedaż/ najem dotyczy całego budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeśli części budynku (lokalu/ mieszkania) – świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku. Dokument musi zostać dołączony do aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub prawa do lokalu spółdzielczego, a notariusz powinien w nim odnotować, że świadectwo zostało przekazane nabywcy. Ponadto notariusz jest zobowiązany do pouczenia sprzedającego o karze grzywny, jeśli ten nie przekazał świadectwa. To jeszcze nie wszystko – nowe przepisy wymagają, by informacje takie jak:
  • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
  • energię końcową,
  • nieodnawialną energię pierwotną,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jednostkowa wielkość emisji CO2
podawać już w ogłoszeniu lub reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu budynku czy mieszkania, jeśli zostało dla nich sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Dodajmy, że paszport energetyczny jest ważny przez 10 lat. Prawo nie działa wstecz, więc te przekazane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Jest jeden wyjątek! Jeśli w budynku/ mieszkaniu zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, które spowodują zmianę w jego charakterystyce energetycznej (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku), wówczas należy postarać się o nowe świadectwo.


KTO WYDAJE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej może zlecić właściciel nieruchomości lub jej zarządca, jeśli chce ją sprzedać lub wynająć. W przypadku, gdy najemca nie otrzyma świadectwa lub jego kopii, jemu również przysługuje takie prawo – wówczas zleca przygotowanie świadectwa na koszt najemcy. Ponadto informacje dotyczące energetyki budynku będą powszechnie dostępne, można będzie je sprawdzić w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej budynków prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii, jako ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Jeśli potrzebujesz świadectwa energetycznego wiedz, że wystawić je mogą wyłącznie uprawnione do tego firmy/ osoby. Są to zazwyczaj specjaliści z branży budowlanej, architektonicznej i instalacyjnej, którzy posiadają aktualne uprawnienia budowlane i zdali egzamin organizowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zanim zlecisz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej swojego domu czy mieszkania, upewnij się, że firma posiada odpowiedni certyfikat i znajduje się w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a sam kontroler, który ma przeprowadzić audyt posiada uprawnienia do wystawiania świadectw.


ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ?

Koszt za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej pozostaje po stronie właścicieli. Szacuje się, że będzie to wydatek rzędu kilkuset złotych – około 350 zł za świadectwo części budynku, czyli mieszkania. Koszt będzie uzależniony od lokalizacji obiektu, jego wielkości, przeznaczenia i stopnia skomplikowania projektu. Za brak przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży lub najmu mieszkania jest przewidziana grzywna. Karą zostaną objęte także osoby, które sporządzą świadectwo niezgodnie z ustawowymi wymaganiami.


CHCESZ SPRZEDAĆ MIESZKANIE I NIE MASZ GŁOWY DO ZAŁATWIANIA DOKUMENTÓW (W TYM ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ)?
Sprzedaż mieszkania może okazać się wymagającym przedsięwzięciem dla osób, które nie mają na co dzień do czynienia z rynkiem nieruchomości. Zebranie dokumentów i dokonanie wszystkich formalności jest czasochłonne i wymaga odpowiedniej wiedzy. DOM EXPERT NIERUCHOMOŚCI to firma, która pomoże Ci szybko i bezpiecznie sprzedać lub wynająć mieszkanie. W ramach współpracy nasze biuro nieruchomości pomaga klientom załatwić wszystkie dokumenty potrzebne do sfinalizowania transakcji, w tym świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.